AC Påfyllnings stationer:

Vallentuna, Fågelsångsvägen 6, Box 25

Öppet från 18.05.2020t

Konsumentvägen,Rotebro (Rotebro Handelsplats)

Öppet från 18.05.2020

Kungens Kurva: Kungens Kurva,Modulvägen 6 (vid IKEA)

Öppet från 18.05.2020

Arninge centrum: Salvägen 1,Täby (Vid Jula)

Öppet från 18.05.2020

Barkarby Herrestavägen 20, Järfälla (vid Plantagen)

Öppet från 18.05.2020

Uppsala Bolandsgatan 17B, Uppsala (vid Plantagen)

Öppet från 18.05.2020t

Nacka Hallströms väg 15, Nacka (vid ICA Maxi)

Öppet från 18.05.2020

Norrsundavägen, Märsta 195 95 (vid Plantagen)

Öppet från 18.05.2020

Kvarnbacksvägen 32, Bromma 168 74 (vid Plantagen)

Öppet från 18.05.2020

Slagstavägen 2, Norsborg 145 74 (vid Plantagen)

Öppet från 18.05.2020

AC Diagnos och Påfyllnings pris:

Personbil
Kostnaden för en AC-Diagnos 400 kr
Kostnaden för en AC-Diagnos och Påfyllning 800 kr
Bussar/Suv
Kostnaden för en AC-Diagnos 400 kr
Kostnaden för en AC-Diagnos och Påfyllning 900 kr

Alla priser inkl. Moms 25%

I alla våra AC stationer gäller ”Drop in”,ingen tidsbokning behövs.

Kundservice
+46(0)733-88 40 01
.
+46(0)760-141 609

Varför bör luftkonditionerings (AC) system felsökas?

AC-system är jämt utsatt för följande faktorer:

 • Avdunstning av vätska när bilen går
 • Ständig vibration
 • Temperaturändringar

Ovannämnda faktorer påverkar negativt både verksamhet av AC-system samt kopplingar i systemet. Det är värt att påminna att i systemet använder man gäng kopplingar med gummipackningar vilket i långterm minskar hållfastighet av systemets tryck och kan orsaka minimal gasläcka.

Hur ofta ska felsökning utföras?

En ny bil ska felsökas varje 2-3 år. Till en bil som är äldre än 7-10 år konditioner skulle påfyllas en gång per år. Detta gäller luft konditioners som funkar normalt. Om systemet ska lagas då det lagas, påfyllas och felsökas.

Vilka är karakteristiska fel i AC-system?

 • Skada eller åldersförändring av kopplingar
 • Korrosion eller mekaniska skador i systemets rör och radiator
 • Minskning av elasticitet i gummipackningsdetaljer vilket orsakar sprickor och ostadighet av tryck

På grund därav utförs felsökning före påfyllning av AC-system.

Hur mycket gas behöver AC-system?

Gasmängd i gram (g) för AC-system fastställs efter bilparametrar. Det står i serviceboken eller under motorhuven.

Vilken gas ska användas för påfyllning av system?

Gas typ fastställd av biltillverkare ska användas. Tidigare användes gammal typ gas ”R12” vilket används inte i bilar nuförtiden. Gas som nu används heter ”R134a”. I bilar som är tillverkade efter den 1 januari 2011 används kylmedel ”R1234yf”. Det är skillnader både i gasens innehåll och funktionalitet samt i hela AC-system. Därför är det viktigt att bara den avsedd gas fylls i systemet.

Varför AC inte funkar?

De vanligaste anledningar varför system inte funkar:

Gas i systemet har tagit slut.

Kupéfilter ska bytas. Eller mer exakt – AC funkar men kall luft inte kommer till kupén då den blockeras av smutsigt filter. Dessutom den instängd kall luft bygger stor mängd av fukt i systemet.

Skadade packningar eller packningsringar. Gummi brukar torka ut och blir inte lufttät.

Kompressor. Kompressor är ett aggregat som komprimerar gas i konditioner och förvandlar den till vätska. Om kompressor är trasig den ska demonteras, lagas, renoveras eller bytas.

Radiator. AC-system har egen radiator. Den ser ut likadant som motorns kylare, bara mindre. Radiator kan skadas mekaniskt utifrån eller den kan vara igensatt med smuts eller korrodera. Sådan radiator inte lagas utan bytas.

Fel i systems filter. Konditioners radiator har ett eget filter som blockerar all smuts. Filter ska bytas vid varje service av AC-system därför att föroreningar kan trånga in i systemet när det är isär.

Skada av elektroniskt system. En trasig sladd, förlorad kontakt. Kanske styrenhet skickar ingen signal till AC-system. Eller termogivaren av ute temperatur är trasig och elektroenhet ”tror” att det är så kallt att ingen kylning behövs.

Varför det luktar illa när man sätter på AC?

Kyld fuktig luft är bra miljö för mögelsvamp som frodas i luftkanalerna och på kupéns radiator. När AC stängs av, kondens byggs på radiatorn, fukt utsöndras och radiator värmas upp till kupéns temperatur igen. Dessa är mycket främjande omständigheter och miljö för bakterier och mögelsvamp. Varmt, fuktigt och mörkt. Även dessa problem löser vårt företag.

Viktigt!

 • Välj felsöknings service med vederbörlig felsökningsutrustning
 • Utför AC-systems service varje år
 • Sätt på AC då och då även i kalla vintermånader
 • I varmt väder kontrollera att en liten kondenspuss bildas under bilens motor. Det ska vara så för kondensvatten bildas när luft kyls. Om kondens inte bildas, systemet kan skadas, t.ex., frysa (i vinter)
 • Följ temperaturindikatorer på skärmen
 • Desinficera ventilationssystem i bilens kupé